2019-08-26 14:52:48

OBAVIJEST

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PSIHOLOG/INJA

                                                                                                              

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika- psihologa (pripravnika), ne određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, objavljen je od 13.7.2019. do 29.7.2019. godine na oglasnoj ploči i web stranicama HZZ-a i Ekonomske škole Pula.

Testiranje kandidata održat će se u ponedjeljak, 2.9.2019. godine s početkom u 9 sati u prostorijama Ekonomske škole Pula, Kovačićeva 3, Pula.

Popis kandidatkinja koji ostvaruju pravo na pristup testiranju:

 1. S.G.
 2. K.R.

Kandidati koji su pozvani na testiranje dužni su sa sobom imati identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta (važeća osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola). Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pisana provjera znanja- MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Praktična provjera sposobnosti i vještina: izrada pisane pripreme za izvođenje pedagoško- psihološke radionice na određenu temu, npr. nasilje/ sukob vršnjaka u razredu
 • Razgovor (intervju)

 

Pisana provjera znanja boduje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji su zadovoljili na pisanom testiranju pozivaju se na praktičnu provjeru sposobnosti i vještina. Kandidat se na provjeri sposobnosti i vještina ocjenjuje na način da je zadovoljio ili nije zadovoljio.

Na razgovor (intervju) pozivaju se kandidati koji ostvare pravo na pristup intervjuu.

PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. (važeća osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola). Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 1. Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.
 1. Praktična provjera sposobnosti i vještina bitnih za rad psihologa/inje. Kandidat se na provjeri sposobnosti i vještina ocjenjuje na način da je zadovoljio ili nije zadovoljio. Na razgovor (intervju) pozivaju se kandidati koji su zadovoljili na provjeri sposobnosti i vještina.
 1. Razgovor (intervju) s kandidatima.
 1. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang list kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, praktičnoj provjeri sposobnosti i vještina te razgovoru (intervju).
 1. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, praktične sposobnosti i vještina te razgovoru, a ravnatelj odlučuje o zasnivanju radnog odnosa s izabranim kandidatom, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 


Ekonomska škola Pula