2020-11-08 14:10:00

DAN ŠKOLE

               

Svake se godine 8. studenoga obilježava Dan škole slijedeći tradiciju, prema odluci s prve sjednice Nastavničkoga zbora, održanog 7. 11. 1948.g. (iz Zapisnika: „Sutra, dne 8. studenoga bit će službeno otvaranje škole i internata“).

Ekonomska škola Pula osnovana je odlukom Ministarstva trgovine i opskrbe NR Hrvatske broj 2995/48 od 30. lipnja 1948. pod imenom Ekonomski tehnikum Pula. Skupština općine Pula donijela je 23. prosinca 1963.g. rješenje o nastavku rada Ekonomske škole Pula, pod brojem S-382/1-1963.

Ekonomska škola Pula mijenjala je kroz postojanje lokacije na kojima je djelovala. Osnovana je, dakle, 1948.g., kao Ekonomski tehnikum i djelovala je u zgradi Učiteljske škole (danas zgrada Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, nekadašnja Pedagoška akademija), zatim u ulici Božidara Adžije br.11 (danas zgrada Arenaturista), nakon toga u zgradi Osnovne škole Moše Pijade (današnja Osnovna škola Centar), zatim u zgradi Gimnazije. 1955. godine seli se u zgradu na Kaštelu, gdje je sadašnja Sveučilišna knjižnica. Od 1965.g. djeluje na današnjoj lokaciji (Kovačićeva 3), u novoizgrađenoj zgradi (u kojoj je bila smještena i Viša ekonomska škola) i to najprije kao Ekonomska škola Pula, zatim od 1977. godine u sklopu COUO Branko Semelić, a od 1992. godine, samostalno, opet pod nazivom Ekonomska škola Pula. Kroz cjelokupno razdoblje od osnutka do danas Ekonomska škola Pula školovala je učenike u obrazovnom sektoru ekonomije i poslovne administracije.

Svim učenicima i zaposlenicima želimo sretan Dan škole!

 


Ekonomska škola Pula