2021-09-06 07:41:28

Obavijest

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI 

Na temelju Javnog poziva za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, koji je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured u Puli- Pola i Ekonomske škole Pula dana 26. kolovoza 2021. godine, određeno nepuno radno vrijeme od 34 radna sata tjedno, obavještavamo prijavljene kandidate/kinje da su izabrane: 

1. Amra Ibrahimović

2. Arijana Mahmutović

3. Branka Griparić

 


Ekonomska škola Pula