2014-05-26 13:18:36

Mogućnosti samoispravka u Wordu 2010

 

Na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti samoispravka.

Za odabir mogućnosti učinite nešto od sljedećeg:

Za prikaz ili sakrivanje gumbi Mogućnosti samoispravka,

uključite ili isključite potvrdni okvir Pokaži gumbe mogućnosti samoispravka.

Za postavljanje mogućnosti pisanja velikih slova,

uključite ili isključite pet potvrdnih okvira u tom dijaloškom okviru.

Za uključivanje ili isključivanje stavki samoispravka,

uključite ili isključite potvrdni okvir Zamijeni tekst novim upisom

.

 

Za uključivanje ili isključivanje ispravaka provjere pravopisa,

uključite potvrdni okvir Zamijeni tekst novim upisom,

a zatim uključite ili isključite potvrdni okvir 

Automatski prihvati prijedloge alata za provjeru pravopisa.

 NAPOME

 Da biste potvdili okvir Automatski prihvati prijedloge alata za provjeru pravopisa,

prvo morate uključiti automatsku provjeru pravopisa

(na izborniku Alati kliknite Mogućnosti,

te na kartici Pravopis i gramatika

potvrdite okvir Provjeri pravopis za vrijeme upisa.

 

Ema Legović,

Monika Pranjić,

Ivana Cetina


Ekonomska škola Pula