2015-09-21 14:58:02

Sjednica vijeća roditelja

 P  O  Z  I  V

na 1. konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja za školsku godinu 2015./16.koja će se održati 24.9.2015. godine u 17,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                                 D N E V N I  R E D

1. Verifikacija mandata izabranih predstavnika razrednih odjela u Vijeće roditelja
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
3. Izbor člana Školskog odbora iz reda roditelja
4. Davanje prethodnog mišljenja za Školski strukovni kurikulum za školsku godinu za školsku godinu 2015./16.
5. Davanje prethodnog mišljenja na Godišnji plan i program za školsku godinu 2015./16.
6. Osiguranje učenika u školskoj godini 2015./16.
7. Samovrednovanje
8. Razno


Ekonomska škola Pula