2015-11-17 09:00:25

Potražite u ProQuestu

Probni pristup ProQuest bazi

Tvrtka ProQuest omogućila je pulskom Sveučilištu probni pristup elektroničkim zbirkama ProQuest Central, ProQuest SciTech Collection te ProQuest Dissertations & Theses A&I. Preko IP adresa moći će im se pristupiti do 11. prosinca 2015.

Pristup je dostupan OVDJE.

Iskoristite dostupne stručne i znanstvene članke kao literaturu za pisanje završnog rada u dogovoru s mentorom! Ako trebate pomoć u pretraživanju - kontaktirajte me osobno ili na sonja.bulesic-milic@skole.hr!

 

Primjer članka (potpuni tekst):

IZAZOVI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA: DOSADASNJA PRAKSA U EUROPI I REPERKUSIJE NA HRVATSKU

Petric, Lidija. Acta Turistica 18.2 (2006): 138-170.

http://search.proquest.com/pqcentral/docview/1352863822/90515A71DB0A4441PQ/1?accountid=176258

ProQuest Central je zbirna baza neomeđenih publikacija, koja pokriva više od 160 predmetnih područja.

SciTech Collection je kombinacija ProQuestovih prirodoslovnih, tehnoloških i inženjerskih baza podataka.

ProQuest Dissertations & Theses A&I je zbirka završnih radova, sa sadržajem koji datira od 1743. do danas.


Ekonomska škola Pula