2015-12-16 11:24:05

MATURANTI!

Podsjetnik na uređivanje dokumenata (poput referata i završnog rada), pronaći ćete na kartici Nastava -> Informatika

Uzorak završnog rada (stilovi, sadržaj, brojevi stranica), možete pronaći u Razredi->Četvrti razredi-> Dokumenti (mapa Maturanti).


Ekonomska škola Pula