2016-03-03 08:36:29

Što rade zadrugari

Pripreme za Dan žena u našoj učeničkoj zadruzi "Kažun" pogledajte na njihovim stranicama (lijevo)
.Evo samo jedne od fotografija


Ekonomska škola Pula