2016-05-19 12:58:23

Svjetski dan zdravlja 7. travnja

WHO, a što je to? Kratica engleskog naziva Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization) čiji je suosnivač i prvi predsjetnik Skupštine bio prof. Andrija Štampar

Zaštitni znak WHO

WHO je posebna organizacija UN-a koja djeluje kao koordinirajuće tijelo međunarodnog javnog zdravstva.

Sjedište joj je u Ženevi u Švicarskoj.
WHO su osnovali Ujedinjeni narodi
7. travnja 1948. godine i taj se datum obilježava kao Svjetski dan zdravlja

Pazite na svoje zdravlje, ono je dragocjeno! Ne kaže se uzalud:

Zdrav čovjek ima tisuće želja,  a bolestan ... samo jednu!

 


Ekonomska škola Pula