2016-07-12 14:02:31

UPISI U VIŠE RAZREDE

UPISI U ČETVRTE RAZREDE ODRŽAT ĆE SE:

- 5. rujna 2016. u 8:30 sati 

NA UPISE JE POTREBNO DONIJETI:
- upisnicu koju će učenici na dan upisa dobiti u školi,

- svjedodžbu prethodnog razreda,

- eventualno potvrdu o realiziranoj stručnoj praksi,

- potvrdu o uplati participacije u iznosu 100,00 kn**

 

**

PODACI ZA UPLATU PARTICIPACIJE:

Broj žiroračuna škole: HR7624070001118014671

Model: HR00

Poziv na broj: 2016-OIB učenika/ce

Opis plaćanja: Participacija za šk.god. 2016./17., te obavezno navesti razred u koji se učenik/ca upisuje (npr. 2a, 2b, 3c itd.)

 

 


Ekonomska škola Pula