2017-03-02 12:58:43

Predavanja 15. ožujka (SRIJEDA)

1) Predavanje "Pripreme za poslove budućnosti", održat će Ružica Krpan, mag.oec. "Algebra", raspored:

2. sat 4.b i 4.c

4. sat 4.a

5. sat 3.b i 4.d

6. sat 3.a i 3.c

2) 15. ožujka je Svjetski dan potrošača pa će se 6. sat održati predavanje "Zaštita prava potrošača" 
Gost je Hana Jurić iz Društva za zaštitu potrošača Istre. Predavanju može prisustvovati po 3 učenika iz razreda (javiti se razrednici/ku) i održat će se u učionici 4.c
Za pripremu je potrebno pročitati materijale na stranici Društva

 


Ekonomska škola Pula