2018-08-27 10:11:15

PODACI ZA UPLATU PARTICIPACIJE ZA UPIS U ŠK.GOD. 2018./19.

** PODACI ZA UPLATU PARTICIPACIJE u iznosu od 100,00 kuna**

Broj žiroračuna škole: HR7624070001118014671

Model: HR00

Poziv na broj: 2018-OIB učenika/ce

Opis plaćanja: Participacija za upis u šk. god. 2018./19. (navesti razred, te ime i prezime učenika)

 

Potvrdu o uplaćenoj participaciji učenici su dužni donijeti razredniku. 


Ekonomska škola Pula