2018-08-28 13:43:29

PRVI dan nastave 3.9.

   U ponedjeljak 3. 9.
SVI
započinju nastavu
u 8 sati.

Raspored učenika po učinicama bit će na oglasnoj ploči škole.


 


Ekonomska škola Pula