2018-09-24 11:20:11

Natječaj "Igraj glavom"

Kampanja protiv bolesti ovisnosti / campagna contro la tossico dipendenza

BJEŽI/VIA

te poziva da sudjeluješ u natječaju

„IGRAJ GLAVOM!“

NATJEČAJ ZA NAJBOLJI SLOGAN U BORBI  PROTIV OVISNOSTI

Plakat (PDF) preuzmi klikokm na logo:

Ili klikni na:::

U ovogodišnjoj akciji Bježi/Via! pozivamo učenike i studente  da pokažu svoju inventivnost u kreiranju slogana u borbi protiv ovisnosti (droga, alkohol, cigarete, kockanje, kompjuterske igrice i dr.)

Tehnike izrade radova mogu biti u različitim tehnikama - tekst, crtež, fotografija, video i dr.

Za nagrađene radove dodjeljuju se slijedeće nagrade:

1. nagrada – tablet računalo 

2. nagrada – poklon paket BJEŽI!/VIA!

3. nagrada – multimedija, gadgeti

 

Radovi se prijavljuju do 15. studenog 2018. godine, putem mejla na adresu bjezi.via@gmail.com  s naznakom za Natječaj
Svaki rad mora sadržavati slijedeće podatke:

Ime i prezime E – mail adresa i kontakt telefon Naziv i adresa škole/fakulteta Vizualno rješenje kao tekst, crtež, fotografija, video, ostalo

Ekonomska škola Pula