2011-09-11 17:28:05

Zakoni, pravilnici..


Zakone, pravilnike i propise koji bi Vam mogli zatrebati možete naći u nastavku. Kliknite na::: 

Zakon o odgoju i obrazovanju o osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanaj učenika u osnovnoj i srednjoj školi Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada Pravilnik o polaganju državne mature Državni pedagoški standard Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (2013.) STATUT 2017. GODINE (novo!) IZMJENE I DOPUNE (I) STATUTA  (2019.) PROČIŠĆENI/ POTPUNI TEKST STATUTA (nakon I. izmjena) IZMJENE I DOPUNE (II) STATUTA (2020.) PROČIŠĆENI/ POTPUNI TEKST STATUTA (nakon II. izmjena 2020.) PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA U EKONOMSKOJ ŠKOLI PULA (2019.) IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA U EKONOMSKOJ ŠKOLI PULA (28.9.2020.) PRAVILNIK O RADU 2015. IZMJENE I DOPUNE (I.) PRAVILNIKA O RADU (2020.) PRAVNILNIK O KUĆNOM REDU 2015. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA U EKONOMSKOJ ŠKOLI PULA PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU 2015. PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA 2015. POSLOVNIK O RADU ŠSD "EKONOMIST" PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE  Procedura stvaranja ugovornih obveza Procedura zaprimanja računa Procedura praćenja i naplate prihoda PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO--OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINIMA NASTAVKA OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE (NN 8/16) Zakon o prosvjetnoj inspekciji  (NN 61/11) Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama Zakon o zaštiti osobnih podataka Obiteljski zakon Zakon o općem upravnom postupku Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN 91/2002) Ustav Republike Hrvatske PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA (NN 94/15) IZMJENE PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA (NN 3/17) PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE (NN 67/14)

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE (NN 81/15)

PRAVILNIK O IZLETIMA, PROČIŠĆENI TEKST

PROCEDURA PROVJERE VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA, SVJEDODŽBI I DRUGIH ISPRAVA

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima Istarske županije


Ekonomska škola Pula